BASES PEL CONCURS DE RELATS

Qui es pot presentar?
Una única categoria.
Escriptors/es majors d’edat.

Què?
El relat haurà de ser original i inèdit i no podrà haver estat premiat en cap altre concurs, ni podrà ser presentat a cap certamen literari mentre aquest resti obert.

El relat ha de tenir una extensió d’entre 2.000 caràcters i 3.000 (amb espais) i ha d’estar escrit en lletra Arial, mida 12.

El text pot ser de temàtica, gènere i estil lliure, de ficció o de no-ficció. Els relats han d’estar escrits en llengua catalana o castellana.

Com? 
Per participar cal inscriure’s enviant un correu electrònic a editorial@lavocaldelis.com indicant:
– Nom
– Cognoms
– Edat
– Adreça
– Professió
– Correu electrònic
– Telèfon de contacte.

i adjuntant l’arxiu en format word.

Calendari previst
El concurs es posarà en marxa el dimarts 1 d’octubre del 2019 i comptarà amb un període vàlid per a la presentació dels relats fins al dimarts 31 de desembre de 2019. La primera setmana de febrer s’anunciarà els finalistes.
El llibre té prevista la publicació per Sant Jordi 2020.